Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus

Informuojame, jog leidykla “Šviesa“, bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos terapijos asociacija 2016 m. išleido metodinę knygą – gerosios praktikos vadovą “Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus”. Leidinio mokslinė redaktorė, sudarytoja ir...

Muzika atveria autistiškus vaikus

Mu­zi­kos ir šo­kio te­ra­pi­ja – ga­li­my­bė at­si­skleis­ti au­tis­tiš­kiems vai­kams. Mu­zi­ka tam­pa tar­pi­nin­ke, pa­de­dan­čia už­megz­ti tar­pu­sa­vio ry­šį, at­si­ver­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo po­rei­kius. Kaip gy­dy­ti ne vais­tais, o me­nu, kaip at­ras­ti...

Gongas, kalbantis Saulės balsu

Diana Dainytė-Uribe 2013 “Kai karai baigdavosi, išlydžius ginklus, iš jų buvo liedinami gongai. Panašią mintį šiandien skleidžia ir “gongų tėvu” pramintas Donas Conreuxas, mokantis ne tik jais groti, bet ir skleidžiantis pasaulio Taikos sodų idėją,...