Informuojame, jog leidykla “Šviesa“, bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos terapijos asociacija 2016 m. išleido metodinę knygą – gerosios praktikos vadovą “Muzikinės veiklos ypatumai ugdant autistiškus vaikus”. Leidinio mokslinė redaktorė, sudarytoja ir straipsnių autorė – asociacijos pirmininkė dr. Vilmantė Aleksienė, bendraautoriai  – asociacijos nariai Solveiga Zvicevičienė, Jurgita Žebrauskaitė – Taločkienė, Marina Balderman, Ilona Papečkytė, Linas Švirinas, dr. Aldona Vilkelienė ir taip pat muzikinio ugdymo specialistai – LMTA profesorė Virginija Survilaitė, docentas Rolandas Aidukas bei muzikos mokytojos Mira Jakubovskaja ir Rasa Venckutė.

Šioje metodinėje knygoje perteikiama Lietuvos muzikinio ugdymo ir muzikos terapijos specialistų geroji patirtis, įgyta ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimą: pristatomos autizmo priežasčių teorijos, grindžiamos naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, aptariami šio sutrikimo pasireiškimo ypatumai, pateikiamos muzikinio terapinio ugdymo gairės ir supažindinama su bendraisiais ugdymo principais, sąveikos su ugdytiniu kūrimo būdais bei veiksenomis.

Knygos autorių nuosekliai aprašomi šių ypatingų vaikų muzikos terapijos bei muzikinio ugdymo atvejai įrodo, jog  muzikavimas padeda autistiškiems vaikams užmegzti santykius su aplinka ir mokytis bendrauti. Muzikinis ugdymas šiems vaikams toks pat svarbus, kaip ir kalbos mokymasis, o kartais – kelias į profesiją.

Tikimės, kad ši knyga bus įdomi ir naudinga muzikos mokytojams, muzikos terapeutams, specialiesiems pedagogams, kitiems švietimo darbuotojams, švietimo tiekėjams bei autistiškų vaikų tėvams.

Leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT08 „EEE stipendijų programa“ ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą  projektą „Naujų metodų taikymas, ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“ (Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-037).

Plačiau apie projektą skaitykite Doc. Rolando Aiduko straipsnyje „Autistiškų vaikų muzikinis ugdymas šiuolaikinių mokslo tyrimų kontekste“