Studijos

Jungtinėje VU Medicinos fakulteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  Menų terapijos magistrantūros programoje

Informacija besidomintiems:

Muzikos terapijos programa vykdoma nuo 2015 m.
Nuo 2019 m. programa išplėsta į tris specializacijas – muzikos terapijos, šokio-judesio terapijos ir dramos terapijos  ir vadinama Menų terapijos magistro programa.
Į kiekvieną specializaciją 2019 m. bus priimama iki 12 studentų.

Studijų pobūdis:

Studijos vyksta nuolatinių studijų forma. Planuojamos dvi mokslų dienos per savaitę – trečiadieniais ir penktadieniais (nuo 12 val.) bei vienas šeštadienis per mėnesį. Praktikos atsiskaitymai ir supervizijos vyksta pagal susitarimą su studentų grupe.

Studijuoti kviečiame:

 baigusius ne mažiau nei I-osios pakopos universitetines studijas: muzikos pedagogus, muzikos atlikėjus, kompozitorius, menotyrininkus, psichologus, psichoterapeutus, gydytojus, slaugytojus, visuomenės sveikatos specialistus, ergoterapeutus, kineziterapeutus, socialinius darbuotojus, specialiuosius pedagogus, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus.

Reikalavimai stojantiesiems:

 • Įvadinis patyriminis menų terapijos / muzikos terapijos seminaras – privalomas biomedicinos, psichologijos, socialinio darbo, ugdymo bakalaurams.
  I dalis „Muzikos, šokio ir dramos improvizacijos“ – balandžio 13, 14 d.
  II dalis „Muzikos imrovizacija, kompozicija, aranžuotė“ – tinkamą datą nutarsime kartu su dalyviais.
  Informacija dėl registracijos į menų terapijos seminarą pateikta žemiau.
 • Įvadiniai sveikatos dalykų seminarai (po 3 kreditus.): Raidos ir asmenybės psichologija (arba atitinkantys); Raidos sutrikimai (arba Specialusis ugdymas); Žmogaus kūnas ir sveikata ir Sveikatos sutrikimai (arba atitinkatys) privalomi menų / muzikos bakalaurams bei kitiems, kurie I pakopos studijose tokių kursų nėra išklausę. Daugiau informacijos apie sveikatos dalykų seminarus bus vėliau.
 • Dalyvavimas motyvaciniame pokalbyje (birželio trečiąją savaitę, data bus patikslinta vėliau).

Programos dalykai: 

Bendrieji menų terapijos studijų dalykai (kuruoja VU Medicinos fakultetas):

 • Biopsichosocialinė sveikatos teorija, klinikinis darbas ir etika
 • Neurologija
 • Reabilitacija ir komandinis darbas
 • Klinikinė psichologija
 • Individualus darbas ir grupinis konsultavimas
 • Vaikų, paauglių ir suaugusiujų psichiatrija
 • Mokslinių tyrimų metodologija

Muzikos terapijos specializacijos dalykai (kuruoja LMTA Muzikos fakultetas):

 • Muzikos terapijos teorija ir profesinė veikla
 • Klinikinė muzikos improvizacija, kompozicija, aranžuotė
 • Muzikos terapijos technologijos ir praktikumas
 • Muzikos terapijos proceso vertinimas ir praktikumas
 • Muzikos terapijos profesinė praktika
 • Muzikos terapijos tiriamoji praktika

Muzikos terapijos magistro darbas (vadovas ir konsultantas iš VU ir LMTA).

Kaina: Metinė studijų kaina yra apie 2600 eur. Kaina gali mažėti, jei studentų grupė būtų gausi. Bus valstybės finansuojamų vietų tiems, kuriems tai pirmasis magistras. Kiek tiksliai, dar nėra aišku, laukiame valstybės apmokamų vietų skaičiaus patvirtinimo iš ŠMM.

Programos socialiniai partneriai:  Lietuvos muzikos terapijos asociacija ir Lietuvos šokio ir judesio terapijos asociacija organizuoja įvadinį menų terapijų patyrimo seminarą.

Dalyvavimas įvadiniame menų terapijos / muzikos terapijos seminare:
I dalis „Muzikos, šokio ir dramos improvizacijos“ – balandžio 13, 14 d.
Seminaras vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centriniuose rūmuose, Operos studijoje, Adresas: Gedimino pr. 42, Vilnius.
Užsiregistravusiems atsiųsime seminaro programą.

Registracija į I-ąją seminaro dalį bus patvirtinta, pervedus 30 eur. avansinį mokestį, kuris nedalyvavimo atveju gražintas nebus (likusi 20 eur dalis gali būti sumokėta grynais) ir užpildžius anketą, nuoroda:

Avansą pervesti į Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos banko sąskaitą:
Swedbank: LT607300010129926499
Mokėjimo pavedime nurodyti: įvadinio seminaro mokestis.

 

 

MUZIKOS TERAPIJOS STUDIJOS 2017

KVIEČIAME Į  JUNGTINĖS ANTROSIOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PAKOPOS

PROGRAMOS  „MUZIKOS TERAPIJA“ ATVIRŲ DURŲ DIENĄ

Programos tikslas – Parengti medicinos ir sveikatos magistrą, profesionaliai taikantį muzikos terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje: gebantį įgyvendinti muzikos terapijos programas įvairioms klientų grupėms sveikatos priežiūros, socialinėse ir specialiojo ugdymo įstaigose, skirtingose sociokultūrinėse aplinkose; gebantį savarankiškai spręsti profesines problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus; gebantį vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą – plėtoti naujas idėjas ir dalyvauti tarpdisciplininiuose tyrimuose, tobulinti muzikos terapijos metodus ir kurti naujus.

Numatomi studijų rezultatai – Asmuo, baigęs Muzikos terapijos programą, turi pagrindinių muzikinės raiškos, muzikos stilistikos ir žanrų, muzikavimo formų ir būdų bei pažangių technologijų pritaikymo muzikos terapijos praktikoje įgūdžius, gebėjimą bendradarbiauti tarpdisciplininėje komandoje ir bendradarbiauti su klientu konsultuojant bei muzikos terapijos procese, gebėjimą planuoti, organizuoti ir įgyvendinti muzikos terapijos programas / projektus, gebėjimą nustatyti muzikos terapijos poreikį ir vertinti sveikatos būklės pokyčius muzikos terapijos procese, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus muzikos terapijos srityje, laikantis etinių ir teisinių principų.

Priėmime į jungtinę antrosios pakopos Muzikos terapija studijų programą gali dalyvauti asmenys, baigę muzikos arba pedagogikos (meno pedagogikos šakos), arba slaugos, arba reabilitacijos (kineziterapijos ir ergoterapijos šakų), arba psichologijos, arba socialinio darbo krypčių pirmosios pakopos studijas, arba medicinos studijų krypties vientisąsias studijas.

* Asmenys, baigę muzikos krypties arba pedagogikos krypties meno pedagogikos šakos pirmosios pakopos studijas, privalo būti išklausę modulį „Sveikatos priežiūros pagrindai“ (Žmogaus kūnas ir sveikata – 3 kreditai, Žmogaus sveikatos sutrikimai – 3 kreditai, Žmogaus raida – 3 kreditai, Žmogaus raidos sutrikimai – 3 kreditai).

* Asmenys, baigę slaugos, arba reabilitacijos (kineziterapijos ir ergoterapijos šakų), arba psichologijos, arba socialinio darbo krypčių pirmosios pakopos studijas, privalo būti išklausę modulį „Muzikos improvizacijos ir kūrybos pagrindai“ (Muzikos improvizacija – 3 kreditai, Muzikos kompozicija ir aranžuotė – 3 kreditai).

 

Modulius galima išklausyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje „Muzika ir sveikata“, kurią vykdo Lietuvos muzikos ir teatro akademija (daugiau informacijos apie šią programą)

Daugiau informacijos apie studijas – justina.balciunaite@lmta.lt

Daugiau informacijos apie modulius – gintare.palkeviciene@lmta.lt