Heidi Fausch seminaro atgarsiai

Zita Abramavičiūtė  Netoliese tekantis Merkys, linguojantys medžiai ir pievos bei čionykščių kasdienybės atspindžiai. Kaimiška troba, žydintis kiemas, kviečiantis prisėsti prie nenudailinto stalo. Padūmavusi archajiška pirtelė – su žemomis lubomis, su belangėmis...