Stojimo reikalavimai

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint tapti nariu:

1. Prašymas, adresuojamas asociacijos pirmininkei Loretai Kačiušytei- Skramtai. Jame nurodoma informacija:

  • stojimo į asociaciją motyvai;
  • darbovietė ir pareigos/ aukštoji mokykla, studijų programa;
  • kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, elektroninis paštas ir telefono numeris.

2. Dvi rekomendacijos.

Dokumentai siunčiami:

el.paštu: loreta.kaciusyte@gmail.com

Stojimo į asociaciją prašymo forma

Mokesčiai:
Visuotinio asociacijos narių susirinkimo, vykusio 2018m. sausio 13d., sprendimu nuo 2018 m. asociacijos nario mokestis – 20 eurų, stojamasis į asociaciją mokestis – 20 eurų. Nario mokesčio mokėjimo data, mokant už einamus metus, iki birželio 1 d.

Gavus dokumentus, narystė svarstoma artimiausiame Tarybos posėdyje, apie sprendimą informuojama asmeniškai. Narystė įsigalioja sumokėjus stojamąjį ir metinį einamųjų metų mokestį į asociacijos sąskaitą ir oficialiai patvirtinama asociacijos narių susirinkime.