2011 gruodžio 3 – 4 dienomis Panevėžyje vyko seminaras Muzikos terapija reabilitacijoje“.

Seminaro tikslas  – analizuoti muzikos terapijos galimybes reabilitacijoje, dalinantis gerąja patirtimi biomedicinos ir socialinių mokslų kontekstuose.

Seminaro vieta: Konferencijų centras “Prie senųjų vartų”, Tiškevičiaus g. 9, Panevėžys.

Seminaro kalba: anglų su vertimu į lietuvių kalbą.

Seminarą vedė: Marketa Gerlichova (Čekija) – muzikos terapeutė, fizioterapeutė, specialioji pedagogė. Ji dirba Prahoje, Charles universiteto Medicininės reabilitacijos fakultete ir Bendrosios praktikos ligoninėje. Marketa Gerlichova yra viena aktyviausių muzikos terapijos specialistų savo šalyje. Ji vadovauja Čekijos muzikos terapijos asociacijai, yra atstovė Europos muzikos terapijos konfederacijoje. Marketa turi daugiau nei 15 metų klinikinio darbo patirtį neurorebilitacijos srityje. Taip pat yra dirbusi su įvairaus amžiaus, įvairių specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis. Šiuo metu studijuoja doktorantūroje.

Seminarą organizavo:
Lietuvos muzikos terapijos asociacija;
Sveikatingumo ir reabilitacijos centras “Kipu”;
UAB „Prie senųjų vartų”.

Seminaro programa:

Gruodžio 3 d. Šeštadienis

10 – 13 val. Temos (teorinė dalis):

 • Kas yra reabilitacija?
 • Kas yra muzikos terapija?
 • Muzikos terapijos taikymas reabilitacijoje;
 • Pagrindinės muzikos terapijos klientų grupės reabilitacijoje;
 • Muzikos terapeutas reabilitacijos komandoje;
 • Atvejų analizė;
 • Diskusija.

Pietūs

14 – 17 val. Temos (teorinė dalis, tęsinys):

 • Muzikos terapija neuroreabilitacijoje;
 • Muzikos terapijos taikymas epilepsijos atveju;
 • Muzikos terapija vaikams su kohleariniais implantais;
 • Muzikos terapijos taikymas sunkių būklių atveju (koma, daugybinė negalia);
 • Atvejų analizė;
 • Diskusija.

19 val. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje (Smėlynės g. 10, Panevėžys) Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) pristatė Tarptatutinei neįgaliųjų dienai skirtą Snieguolės Dikčiūtės ir Gasparo Aleksos misteriją ,,Prabudimai‘‘.

Gruodžio 4 d. Sekmadienis

 10 – 13 val. Temos (praktinė dalis):

 • Muzikos terapijos patyrimo grupė
 • Refleksija
 • Diskusija

Pietūs

14 – 17 val. Temos (praktinė dalis, tęsinys):

 • Muzikos terapijos patyrimo grupė
 • Refleksija
 • Diskusija
 • Apibendrinimas