2007 birželio 6 – 8 d. vyko seminaras “Geriatrinė muzikos terapija”  Klaipėdos miesto globos namuose (Žalgirio g. 3a, Klaipėda)
Seminaro lektorė – Heidi Fausch (Šveicarija)

Programa

Birželio 6, trečiadienis

10:00 – 13:00

 • Seminaro atidarymas. Susipažinimas
 • Muzikos terapija darbe su senais žmonėmis: prielaidos, galimybės, ypatumai
 • Muzikinė biografija: metodo  teorinis pagrindimas ir praktinis užsiėmimas

Pertrauka

14:00 – 17:00

 • Muzikinės biografijos metodo taikymas seniems žmonėms: darbo būdai, praktiniai pavyzdžiai
 • Pacientai, sergantys Alzheimerio liga bei kitos  demensijos formos: teorija ir muzikos  terapijos pradžia
 • Kontakto užmezgimas pokalbių ir muzikos terapijos metu: teorija ir praktiniai užsiėmimai grupėse
 • Muzikavimas : lopšinės ir vakaro dainos

Birželio 7, ketvirtadienis

10:00 – 13:00

Ryto dainos

 • Specifinės temos: vienatvės, palikimo, proto praradimo baimės
 • Terapija su depresuotais pacientais (praktinis užsiėmimas)
 • Išlaisvinimas nuo įkyrių minčių ar poelgių

Pertrauka

14:00 – 17:00

 • Mirimas ir mirtis.  Teoriniai pagrindai, grupės darbas, plenumas
 • Video „Orus mirimas“
 • Santykis (suvokimas?) reikalingumo (tinkamumo) gyvenimo pabaigoje
 • Muzikavimas: vilties, tikėjimo, paguodos, gimtinės, bendruomenės dainos

Birželio 8, penktadienis

10:00 – 13:00

 • Pagyvenusių žmonių kasdienybės struktūra ir ritmas. Teorija ir praktiniai užsiėmimai
 • Dainavimas, muzikavimas ir kūno patyrimas
 • Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacijos narių posėdis

Pertrauka

14:00 – 17:00

 • Muzikos terapijos taikymo galimybės geriatrijoje: prielaidos, institucijos, organizacijos
 • Geriatrijos įstaigos Lietuvoje: (Ginter Harner) medicininis aprūpinimas, priežiūra ir globa, terapijos paslaugos
 • Geriatrines muzikos terapijos perspektyvos Lietuvoje (Vilmante Aleksienė)
 • Pabaiga: Meilės dainos ir senieji šlageriai (populiariosios dainos) terapinaime darbe