Lietuvos muzikos terapijos asociacija, bendradarbiaudama su Nacionaline trečiojo amžiaus
universitetų asociacija bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos karjeros kompetencijų
centru, įgyvendina projektą „Muzikavimas pagyvenusių žmonių emocinės sveikatos
gerinimui”. Projektą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. birželio-lapkričio mėn.
Projekte daugiau nei 400 Trečiojo amžiaus universitetų klausytojų visoje Lietuvoje turės
galimybę dalyvauti teoriniuose – praktiniuose mokymuose pagyvenusiems žmonėms,
kurių metu jie įgis teorinių žinių ir patirčių, padedančių geriau suprasti, kaip muzika gali
padėti tiek pačių senjorų, tiek ir jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimui. Dalyviai turės
galimybę patirti įvairių muzikos klausymosi ir aktyvaus muzikavimo veiklų poveikį,
susipažinti su naujais muzikos instrumentais, bendrauti, dalintis prisiminimais bei
įspūdžiais apie muzikines patirtis. Mokymų programą rengia ir mokymus veda muzikos
terapeutai, Lietuvos muzikos terapijos asociacijos nariai.
Kita projekto veikla Klasikinės muzikos koncertai-diskusijos įvairiose Lietuvos miestuose
ir miesteliuose pakvies virš 1000 senjorų turiningai praleisti laisvalaikį klausantis gyvai
atliekamos klasikinės muzikos bei dalyvauti diskusijoje su profesionaliais muzikantais apie
muzikos estetinį, emocinį pasitenkinimą teikiantį poveikį.
Projektą užbaigs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje lapkričio 21 d. vyksianti
konferencija, kurioje bus pristatomos projekto patirtys, nagrinėjamos muzikos taikymo
galimybės pagyvenusių žmonių psichosocialinės sveikatos gerinimui.

Projektą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas