Lietuvos muzikos terapijos asociacija ir partneris VšĮ Psichologinės sveikatos centras įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektą „Menas neįgalių vaikų ir jų šeimų gerovei“. Projektas vykdomas Vilniaus miesto savivaldybėje ir yra finansuojamas pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų programą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. vasario 3 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pagal projektą teikiamos muzikos terapijos, šokio-judesio terapijos ir dailės terapijos paslaugos negalią turintiems vaikams, skirtos jų socialinių gebėjimų puoselėjimui. Negalią turinčių vaikų tėvams organizuojamos emocinės paramos grupės, kurias veda muzikos terapeutai ir psichologai. Be to, pagal poreikį projekte dalyvaujantys vaikai ir jų šeimos nariai gali gauti individualias psichologo konsultacijas. Šias paslaugas numatyta suteikti 28 negalią turintiems vaikams ir 24 tėvams. Projektinės veiklos įgyvendinamos Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose–pagalbos centre „Šeimos slėnis“, Vilniaus m. Sausio 13-osios progimnazijoje, Vilniaus Šilo specialiojoje mokykloje.