Zita Abramavičiūtė

2009 m. Rugsėjo 15–21 d. Vilniaus pedagoginiame universitete (toliau – VPU) viešėjo profesorė, klinikinė psichologė, muzikos terapeutė iš Portugalijos – Teresa Leite. Klinikinės psichologijos daktaro laipsnį ir muzikos terapeuto kvalifikaciją T. Leite įgijo Niujorke. Ji yra Portugalijos muzikos terapijos asociacijos prezidentė, atstovaujanti savo šalį Europos muzikos terapijos konfederacijoje (European Music Therapy Confederation, EMTC). Lusiada universitete (Lisabona) asocijuota profesorė koordinuoja muzikos terapijos magistrantūros studijų programą, dėsto psichologijos ir muzikos terapijos kursus. T. Leite užsiima psichoterapijos, muzikos terapijos, supervizijos praktika. Atlieka tyrimus, susijusius su tarpasmeniniu smurtu, psichiatrine diagnoze, kultūrinio pobūdžio problemomis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vizito metu T. Leite skaitė viešą paskaitą „Muzikos terapija ir socialinė intervencija“, pravedė praktinius seminarus VPU Socialinės pedagogikos Menų terapijos magistrantūros studentams bei 8 val. grupinės muzikos terapijos sesiją, kurioje dalyvavo LUMTA nariai.

Paskaitoje T. Leite dėmesį sukoncentravo į esminius muzikos terapijos bruožus. Žinodama, kad didžioji dalis klausytojų nėra muzikos terapeutai ji atskleidė šios profesijos specifiką – aptarė šiuolaikinę muzikos terapijos sampratą, profesijos taikymo sritis, muzikos kaip efektyvios terapinės priemonės prielaidas, jos panaudojimo ypatumus, skirtingus muzikos terapijos profesijos mokymo lygmenis. Visa tai T. Leite iliustravo įdomiomis bei informatyviomis video ištraukomis iš muzikos terapijos sesijų nepilnamečių perauklėjimo įstaigoje, kurias vedė viena T. Leite studenčių. Buvo galima dar kartą įsitikinti, kad muzikos terapija, kaip juokaudama paskaitos metu pastebėjo T. Leite, nėra pasyvus muzikos klausymas relaksacijos kabinetuose. Tai – sisteminga ir tikslinga intervencija, kuriai vadovauja kvalifikuotas muzikos terapeutas. Tai – ilgas terapinis procesas, kuriame vienas svarbiausių vaidmenų tenka muzikiniams patyrimams, besiplėtojantiems tarpasmeniniams ryšiams. Antai profesijos mokymas savyje integruoja ne tik teorines, bet ir praktines žinias – klinikinę muzikos terapijos veiklą, asmeninių muzikinių gebėjimų vystymą, asmeninį patyrimą muzikos terapijoje.

Praktinis seminaras buvo skirtas muzikos terapijai ir elgesio problemoms. Šioje srityje T. Leite dirba jau daugelį metų ir yra sukaupusi milžinišką patirtį. VPU Socialinės pedagogikos Menų terapijos magistrantūros studentams tai tapo puikia galimybe pagilinti jau turimas žinias ir gauti trūkstamas, skatinančias naujas idėjas bei jų adaptaciją asmeninėje profesinėje veikloje. Seminaro metu T. Leite kalbėjo apie elgesio problemų ir jų diagnozavimo ypatumus, apie  iššūkius, su kuriais susiduria muzikos terapeutas, ir uždavinius, kuriuos jis privalo sau išsikelti. Pateikdama pavyzdžius iš savo darbo praktikos muzikos terapeutė išsakė eilę patarimų, padedančių susidoroti su terapinio proceso metu iškylančiais sunkumais. Itin naudingos buvo įžvalgos apie pačių asmenų, turinčių elgesio problemų, vidinio pasaulio patirtis, apie jų atspindį muzikoje ar išgaunamuose muzikos garsuose. Garso įrašų ištraukos iš T. Leite vedamų muzikos terapijos sesijų su grupe, elgesio problemų turinčių, nepilnamečių atskleidė muzikos terapijos vyksmą. Klausantys galėjo pajusti, kaip evoliucionuoja vaikų kuriama muzika, kaip kartu keičiasi ir jų elgesys. „Tylintis triukšmas“ (T. Leite šį išsireiškimą pateikė siekdama akcentuoti išgaunamų muzikos garsų beprasmybę), kurį muzikos terapeutė įvardijo kaip gryną motorinę iškrovą, muzikos terapijos eigoje transformavosi į struktūruotą, bendrą veiklą, mentališkai organizuotą muzikavimą drauge.

EMTC priimtuose ir patvirtintuose minimaliuose profesijos standartuose yra numatyta, kad muzikos terapeutas privalo turėti tam tikrą kiekį privalomos asmeninės individualios / grupinės muzikos terapijos patirties. Nuo 2002 m. Lietuva yra EMTC narė, todėl šiais standartais turi vadovautis ir mūsų šalies muzikos terapijos bendruomenė. Siekdama sudaryti palankias sąlygas minėtų reikalavimų įgyvendinimui asociacija siekia išnaudoti visas galimybes ir organizuoti grupinės muzikos terapijos seminarus savo nariams. Birželio mėnesį toks seminaras įvyko atvykus muzikos terapeutei iš Šveicarijos – Heidi Fausch. Unikalioje Dzūkijos regioninio parko vietovėje LUMTA narių grupė kelias dienas praleido drauge, gilinosi į subjektyvius potyrius, išgyventus muzikos terapijoje. Tokį patyriminį seminarą, savo vizito Lietuvoje metu pravedė ir T. Leite. Tiesa, jis truko tik vieną dieną, todėl darbas buvo itin intensyvus. Trumpos atokvėpio akimirkos tapo dienos pabaigos, susibūrimai į grupes po jų – dienos pradžios simboliais. Dalyviai turėjo galimybę permąstyti kiekvienam svarbius asmeninio gyvenimo aspektus, pasinerti į savosios esmės gelmę, atrandant joje unikalų savojo „aš“ garsą, tikrą ir nesuklastotą savojo „aš“ muziką.

Taigi, kiekvienas, tiek pradedantis domėtis muzikos terapija, tiek aktyviai ją praktikuojantis, įvykusiuose susitikimuose galėjo atrasti kažką naudingo ir prasmingo. Galbūt pasisemti teorinės bei praktinės patirties, praplečiančios akiratį ar užpildančios profesines spragas, o galbūt patirti ir gilesnes asmenines įžvalgas. Kita vertus, šis susitikimas tapo reikšmingu pačiai asociacijai, kuri jau eilę metų intensyviai dirba, siekiant įteisinti muzikos terapijos profesiją šalyje. Neformalių pokalbių su T. Leite metu buvo dalijamasi Lietuvos ir Portugalijos patirtimi, susijusia su muzikos terapijos formalizavimo procesu. Susitarta tai daryti ir ateityje. Tad tikėkimės, kad toks tarptautinis bendradarbiavimas laikui bėgant intensyvės, paspartins muzikos terapijos profesijos įteisinimą šalyje. Greta, suteiks galimybes pačiai Lietuvai įnešti savo indėlį į beatsiveriančius muzikos terapijos klodus.