Vilmantė Aleksienė, Solveiga Zvicevičienė

 Vilmantės Aleksienės ir Solveigos Zvicevičienės knyga „Lietuvių etnochoreografija autistiškiems vaikams: ugdymo ir terapijos aspektai“ (Vilnius: UAB Ciklonas, 2009, p. 168)- tai mokslo studija, kurios gimimą lėmė ilgametės autorių pastangos atrasti „raktą“, galintį padėti autistiškiems vaikams. Tikėdamos, kad menas yra ypatinga meilės forma, „atrakinanti“ kiekvieno žmogaus pasaulį ryšiui su kitu žmogumi, V. Aleksienė ir S. Zvicevičienė šįkart atsigręžia į liaudies meną. Knygoje, holistinės sveikatos sampratos kontekste, aptariami meno terapijos ir meninio ugdymo aspektai siekiant specialiųjų poreikių asmenų sveikatinimo ir socializacijos. Pristatomi autizmo ypatumai, analizuojamos vaikų autistų ugdymo(si) galimybės. Pateikiama ekspertų įvertinta, originali lietuvių etnochoreografijos metodinė programa, kurioje tikslingai siekiama atskleisti ir išplėtoti autistiškų vaikų komunikacijos resursus ir per tai – bendravimo bei kitus gebėjimus, būtinus ugdymuisi ir socializacijai. Knygos autorės šių ypatingųjų vaikų sveikatingumą bei gyvenimo kokybę sieja ir su bendraisiais gebėjimais, kurie įgalina geresnę adaptaciją socialinėje aplinkoje, ir taip pat su gyvenimą praturtinančiais, džiuginančiais potyriais, atsirandančiais ugdytinių sąveikoje su menu. Šioje tarpdisciplininėje metodinėje programoje persikloja ugdymas ir terapija. Kiekvienas specialistas – meno pedagogas, menų terapeutas, specialusis pedagogas, laisvalaikio pedagogas, psichologas, kineziterapeutas – naudodamas šią metodinę programą įeis pro „savo profesijos duris“, kompetencijos ir įžvalgomis ją praturtindamas. Knygos turinį rasite čia.