2008m. kovo 29-30 dienomis vyko pirmoji tarptautinė menų terapijos konferencija

Vilniaus pedagoginiame universitete, Studentų g. 39

Organizatoriai: 
Vilniaus pedagoginis universitetas
Vilniaus pedagoginio universiteto socialinės komunikacijos institutas
Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacija
Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija

Programa

Kovo 29 d.

8:30 Registracija III a. foje
9:30 Atidarymas Sveikinimo žodžiai

 

 

Koncertas „Sutartinių pynė“

Akad. A. Gaižutis, VPU rektorius
Prof. R. Želvys, VPU prorektorius
Doc. V. Indrašienė, VPU SKI
Folkloro ansamblis „Jorė“, vadovė R.Aleksiūnienė
III a. Salė
10:00 Pranešimas lietuvių klb. Muzikos terapija ir dailės terapija Lietuvoje V. Aleksienė, LUMTA, VPU
A. Brazauskaitė, LDTTA, VPU
10:30 Pranešimas anglų klb., sinchroninis vertimas Psichė dailės terapijoje J. K. Dubowski, Roehampton universitetas, D.Britanija

11:00 – 11:30 Kavos pertrauka …..III a. prie salės

11:30 Pranešimas anglų klb., sinchroninis vertimas Tema bus paskelbta vėliau Europos muzikos terapijos kongregacijos tarybos atstovas III a. Salė
12:00 Pranešimas anglų klb.,sinchroninis vertimas Menų terapijos Estijoje Eha Rüütel, Talino universitetas, Estija
12:30 Pranešimas anglų klb., sinchroninis vertimas Kūdikio stebėjimo svarba dailės terapijoje J.Isserow, Roehampton universitetas, D.Britanija

13:00 – 14:00 Pietų pertrauka

14:00 Parodos atidarymas „Spalvos manyje“ A.Urbanovičienė, L.Skukauskaitė, LDTTA III a.
14:30

 

Praktiniai užsiėmimai „Žemės karalystė“ – molis dailės terapijoje L. Juknevičienė, LDTTA 601 auditorija

 

Muzikos terapijos metodų taikymas psichiatrinėse- psichoterapinėse klinikose. Diana Kipšaitė, LUMTA 602 auditorija

 

Šokio ir judesio terapija kaip savęs pažinimo, autentiškumo ir kūrybiškumo vystymo instrumentas Ramunė Truncė 607 auditorija
Japonų kaligrafija ir SUMI-E tapyba tušu D.Dokšaitė 608 auditorija

 

Vaizdinės medžiagos demonstravimas Meniniai socialiniai projektai III a. Salė
16:30 Stendinių pranešimų pristatymas S.Burneikaitė, L.Monginaitė, R.M.Purvinaitė, A.Riekumas, A.Urbanovičienė, A.Vaitkevičienė, A.Valutyte, S.Zvicevičienė, J.Augaitienė ir N.Dambrauskienė, R.Brūzga ir V.Brūzgienė, J.Šinkūnienė, L.Kačiušytė Skramtai, D.Bulovienė ir V.Daščioras, R.Mikalauskas, L.Sapežinskienė, A.Soraka III a. foje
17:15 Koncertas „Rupūžio giesmių improvizacijos“ Autoriai: G.Aleksa, S.Dikčiūtė. Dalyvauja: V.Šoblinskaitė, V.Narkevičius, LŽNS naujos muzikos grupė IMPULSAS III a. Salė

Kovo 30 d.

9:00 Pranešimas lietuvių klb. Kūno ir įkūnyto santykio fenomenologija judesio terapijoje A.Matulaitė, VU, HEPI III a. Salė
9:15 Pranešimas lietuvių klb. Postmodernistinio meno teoriniai aspektai ir dailės terapijos praktika Lietuvoje A. Dapkutė, LDTTA
9:30 Pranešimas lietuvių klb. Šiuolaikinio meno socialinis aspektas spec. poreikių asmenų destigmatizacijos procese A.Brazauskaitė, VPU, LDTTA,
S.Dikčiūtė, LUMTA
9:45 Pranešimas lietuvių klb. Socialinė muzikos terapija V.Aleksienė, VPU, LUMTA
10:00 Pranešimas lietuvių klb Terapinė etninės muzikos prasmė A.Vilkelienė, VPU, LUMTA
10:15 Pranešimas rusų klb., be vertimo Dailės terapija Rusijoje: praktika, tyrimai, mokymai A.Kopytin, Peterburgas, Rusija
10:45 Pranešimas rusų klb., be vertimo Menų terapijos raida Latvijoje Mirdza Paipare, Liepojos pedagogikos akademija, Latvija

11:00 – 11:30 Kavos pertrauka …..III a. prie salės

11:30 Pranešimas lietuvių klb. Poetikos terapijos taikymas psichiškai neįgalių žmonių savivokos ugdymui J. Sučylaitė, KU III a. Salė
11:45 Pranešimas lietuvių klb. Muzikos terapijos praktika Landsberg am Lech psichiatrinėje- psichoterapinėje klinikoje Diana Kipšaitė, LUMTA
12:00 Pranešimas lietuvių klb. Dailės terapija kaip integrali sistema: keletas teorinių prielaidų K.Šapoka, VDA
12:15 Pranešimas lietuvių klb. Muzikos terapija ankstyvojoje intervencijoje: visapusiškas vaikų su Dauno sindromu raidos stimuliavimas J. Žebrauskaitė Taločkienė, LUMTA
12:30 Pranešimas lietuvių klb. Psichikos ligonių kūryba – menas ar ligos istorijos iliustracija? D.Survilaitė, RVPL
12:45 Pranešimas lietuvių klb. Akustiniai virpesiai: analize, įtaka zmogui E. Eismantas

13:00 – 14:00 Pietų pertrauka

14:00

 

Praktiniai užsiėmimai Kaip šešėliai žadina fantaziją A.Čeredaitė 601 auditorija
Spalvotas smėlis dailės terapijoje: mandalos A.Šumakarienė, LDTTA 602 auditorija
Muzikos instrumentų gamyba muzikos terapijai K.Kupčinskas LUMTA 607 auditorija
„Pasaulis manyje, aš pasaulyje“, dailės terapija A.Urbanovičienė, LDTTA 608 auditorija
Vaizdinės medžiagos demonstravimas Meniniai socialiniai projektai III a. Salė
16:00 Meninė akcija Kas čia darosi?! Vadovė L.Skukauskaitė, LDTTA, A.B. dailės studija III a. foje
16:00 „Apvalaus stalo diskusija“ Baltijos šalių bendradarbiavimas, Menų terapijos profesiniai standartai, kt. LUMTA taryba,
LDTTA taryba,
Latvijos, Estijos, Lenkijos, D. Britanijos atstovai
VPU SKI patalpose
17:00 Uždarymas III a. foje