2008 rugsėjo 18 – 20 dienomis vyko Augsburgo universiteto muzikos terapijos magistrantūros programos vadovų

prof. Toniuso Timmermanno ir prof. Ulricho Shmidto paskaitos- praktikumai.

Vilniaus pedagoginis universitetas Socialinės komunikacijos institutas
LLL ERASMUS programa

Programa

18 d. 

  • Paskaita “Muzikos antropologija” (prof. T. Timmermann)

19d.

  • Paskaita ir pratybos Menų terapijos specializacijos studentams “Muzikos terapija kaip psichoterapijos forma” (prof. T. Timmermann)
  • Paskaita ir pratybos Menų terapijos specializacijos studentams “Muzikos terapija psichosomatikos klinikoje” (prof. U.Schmidt)

20d.

  • Atvira paskaita “Menų terapijos tyrimo metodai” (prof. U.Schmidt)
  • Papildomas seminaras muzikos terapeutams “Skambančios sistemos (šeimos konsteliacija)” (prof. T. Timmermann)