2018 metų  sausio 6-13 dienomis Vilniuje viešėjo muzikos terapijos profesorius Brynjulf Stige (Bergeno universitetas,  Norvegija) ir skaitė paskaitas jungtinės muzikos terapijos programos magistro studentams Vilniaus universitete bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.  Lietuvos muzikos terapijos asociacijos nariai taip pat turėjo galimybę lankyti paskaitas. Profesorius pristatė šiuolaikinės muzikos terapijos praktikos ir tyrimų apžvalgą. Sužinojome, kas tai yra GAMUT, kokie Bergeno Universiteto ir Sveikatos Tyrimų Universiteto projektai. Taip pat gilinome žinias konkrečiose muzikos terapijos srityse, įtraukiant praktiką ir tyrimus. Tai- bendruomeninė muzikos terapija, muzikos terapija psichikos sveikatai, muzikos terapija vaikų gerovei, muzikos terapija priklausomybių gydymui, muzikos terapija senyvo amžiaus žmonių sveikatai. Daug susidomėjimo sukėlė POLYFON – muzikos terapijos tyrimų tinklas, gavome bendradarbiavimo ir projektų įgyvendinimo pavyzdžių. Diskutavome ir pasisėmėme iš profesoriaus idėjų, kaip stiprinti Lietuvoje jau įteisintą muzikos terapijos profesiją bei padėti jai įsitvirtinti. Profesorius dalijosi Norvegijos patirtimi, kur muzikos terapijos vystymasis prasidėjo jau 1954 metais praktiniais bandymais, 1972 metais įkurta pirmoji muzikos terapijos asociacija, tačiau studijos, paremtos tyrimais, pradėtos tik 1984 metais. Ir tik dar po dešimtmečio muzikos terapijos profesija įsitvirtino. Vienas svarbiausių profesijos pripažinimų- 2013 m. muzikos terapija įtraukta į rekomenduojamų ir prieinamų paslaugų sąrašą Psichozių gydyme.

Įdomių ir labai vertingų paskaitų ciklą vainikavo Visuotinis asociacijos narių susirinkimas Muzikos terapijos paslaugų centre. Tuo pačiu šventėme ir gražų sutapimą: mūsų taip pavadinti muzikos terapijos Lietuvoje „tėvai“ – prof. Brynjulf Stige ir asociacijos įkūrėja, ilgametė asociacijos vadovė . Vilmantė Aleksienė yra bendraamžiai ir tik vienos dienos skirtumu švenčia savo jubiliejus. Muzikos terapijos „tėvu“ profesorius pavadintas neatsitiktinai. Jis bendradarbiauja su asociacija nuo jos įkūrimo, vieši Lietuvoje ne pirmą kartą, skaitydamas paskaitas. Jo (ir Norvegijos vyriausybės) dėka į Lietuvą sugrįžo pirmieji muzikos terapeutai profesionalai, jis padeda augti ir skleistis naujai profesijai Lietuvoje iki šiol.

J. Žebrauskaitė- Taločkienė