Albertas Piličiauskas (Mokslinis redaktorius ir sudarytojas), 2006

Monografijoje nagrinėjamas neįgaliųjų dailinis, muzikinis ir poetinis ugdymas, akcentuojant praktinius sąveikos su specialiųjų poreikių ugdytiniais būdus. Reikšminga, kad ši edukacinė veikla siejama su meno terapijos galimybėmis, kurios mūsų šalyje ligi šiol mažai gvildentos. Tai pirma tokio pobūdžio monografija, liudijanti vis didėjantį atgimusios Lietuvos meno pedagogų dėmesį neįgaliųjų psichologinei reabilitacijai ir socializacijai, nes tinkamai parinkta meninė raiška ir jos formos yra optimali priemonė siekiant šio svarbaus ir reikšmingo tikslo. Todėl tikėtina, kad leidinio autorių pastangos sudomins neįgaliųjų šeimas, specialiuosius pedagogus, taps svarbiu impulsu toliau šalyje plėtoti korekcinį ugdymą, aktyvins meno terapijos sklaidą. Monografija aktuali ir  bendrojo lavinimo mokyklų dailės, muzikos, poezijos, teatro mokytojams, suinteresuotiems neįgaliųjų meninės integracijos efektyvinimu.

Leidinio autoriai: Vilmantė Aleksienė, Audronė Brazauskaitė, Loreta Kačiušytė-Skramtai, Albertas Piličiauskas, Jūratė Sučylaitė, Jautrė Ramutė Šinkūnienė, Asta Vaitkevičienė, Aldona Vilkelienė, Jurgita Žebrauskaitė- Taločkienė. Knygos recenziją rasite čia.

Knygą galima įsigyti Lietuvos muzikos terapijos asociacijos buveinėje, A. Vileišio 12.