Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Čiurlionio g. 21, Didžioji auditorija

2018 KONFERENCIJOS PROGRAMA

PROGRAMA

08.30 Registracija
09.00 Atidarymas: 15 min. sveikinimai, 15 min. koncertas (Vivace Vilnius festivalio jaunieji atlikėjai – meistriškumo kursų dalyviai)
09.30 „Kultūros ir sveikatos sąsajos“ ( „On the Interrelation between Culture and Health“ ). Prof. dr. Pierluigi Sacco (EU Commission on Educ. and Culture, Italija).
10.15   “Muzika sveikatos priežiūroje – daug skirtingų klausytojų“ („Music in health care – many different audiences“).  Prof. dr. Eva Bojner  Horwitz (Karolinska Institutet, Švedija)
11.00 Pertrauka
11.30 „Kultūros tyrimų pamokos: muzikinės patirties socialiniai, psichologiniai ir fiziologiniai aspektai“ („Lessons from research on cultural experiences and social, psychological and physiological aspects of music experiences”). Prof. dr. Töres Theorell (Karolinska Institutet, Švedija)
12.15 „Muzika, visuomenės sveikata ir vaiko vystymasis pediatro požiuriu“ („Music, Public Health and the Developing child:  A Pediatrician’s view“).  Asist. prof. dr. Lisa Wong (Harvard Medical School, JAV)
13.00 Pietų pertrauka
14.00 Stendiniai pranešimai: I. Muzikos ir judėjimo interakcija muzikos terapijoje (Music and Movement Interaction in Music Therapy). Doc. Mirdza Paipare (Liepājas Universitātē, Latvija); II. Nuo pojūčių iki pokyčių (From sensation to change ). Linas Švirinas (VšĮ Muzikiniai projektai, Lietuvos muzikos terapijos asociacija);  III. Senjorų aktyvaus muzikinio gyvenimo patirtys (Seniors’ experiences of active music life ). Agnė Simutytė, Doc. dr. Marija Jakubauskienė, Doc. dr. Vilmantė Aleksienė (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija); IV.Improvizacijos ir dainų analizės metodų taikymo palaikomosios terapijos grupės pacientams, sergantiems šizofrenija, poveikio palyginimas“ (Improvisation and Song Analysis Methods for Maintenance Therapy of Patients with Schizophrenia: Effects Comparison). Indrė Launikonytė, Prof. dr. Sigita Lesinskienė, Doc. dr. Vilmantė Aleksienė (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
14.30 „Lietuvių šokamojo folkloro veiksenos vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimus, muzikos terapijoje: įrodymais grįsta praktika“ („Activities of Lithuanian Dancing Folklore in Music Therapy of Children with Autism Spectrum Disorders: Evidence-based Practice“) . Dr. Solveiga Zvicevičienė (Socialinės raidos ir reabilitacijos centras „Ave Vitus“, Lietuvos muzikos terapijos asociacija).
14.50 „Muzikos terapijos poveikis kūdikių, augančių kūdikių namuose, psichomotorinei raidai“ („Influence of Music Therapy on the Psychomotor Development of Babies in Infant’s Home‘) Evelina Ibianskaitė, Doc. dr. Aldona Vilkelienė, Dr. Rasa Garunkštienė  (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, VU Santaros klinikų Vaikų ligoninė).
15.10 „Muzika kaip komunikacijos tarpininkas Rett’o sindromo atveju“ (Music as a communications agent for Rett syndrome Case). Vita Andziulė, Prof. dr. Sigita Lesinskienė,  Doc. dr. Vilmantė Aleksienė (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Spec. darželis „Čiauškutis“)
15.30 „Grupinės muzikos terapijos poveikis vaikų hiperaktyvumo ir dėmesio sutrikimo išreikštumo mažinimui: specialistų ir tėvų požiūris“ („The Effect of Group Music Therapy on Reducing the Symptoms of Hyperactivity and Concentration in Children: An Attitude of Professionals and Parents“).  Simona Jundulė, Prof. dr. Sigita Lesinskienė, Doc. dr. Vilmantė Aleksienė, Virginija Karalienė (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Karoliniškių poliklinika)
15.50  „Muzikos terapijos poveikis tarpusavio santykiams šeimoje, kurioje auga vaikas su cerebriniu paralyžiumi“ („The effect of music therapy on the relationship between the family in which a child with cerebral palsy grows“). Nadežda Kiseliova – Žukovska, Doc. dr. Marija Jakubauskienė, Doc. dr. Jautrė Šinkūninenė (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
16.10 Pertrauka
16.30 „Geštalt ir muzikos terapija bendroje erdvėje“ („Gestalt and Music Therapy in Common Space“). Diana Gečė (Centro poliklinikos Psichikos sveikatos centras, Lietuvos muzikos terapijos asociacija)
16.50 „Epilepsija sergančių suaugusių muzikos terapijos grupė kaip psichosocialinės reabilitacijos inciatyva“ („Music Therapy Group of Adults With Epilepsy as an Incitement to their Psychosocial Rehabilitation”). Dr. Zita Abramavičiūtė Mučinienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos muzikos terapijos asociacija)
17.10 „Muzikos terapeuto vaidmenys paliatyvios pagalbos komandoje: veiklos tyrimo radiniai“ (Music Therapist Roles in Palliative Care Team: Action Research Findings”). Austėja Staniunaitytė, Doc. dr. Vilmantė Aleksienė, Dr. Giedrė Bulotienė (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Nacionalinis vėžio institutas).
17.30 „Garsas, muzika, sveikata: pažangios iniciatyvos Lietuvoje“  („Sound, Music and Health: Innovative Initiatives in Lithuania“ ):

I. Sveikatos garsų studijos projektai – Henrikas Armoška – Eismontas (Šv. Kazimiero ordinas); II. Sveikatai palankių lauko muzikos instrumentų erdvių  projektai  – Eglė Prieskienienė  (UAB Percussion Play Baltics). III. Meno sveikatai projektai (Music Health Projects) – Snieguolė Dikčiūtė (Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos muzikos terapijos asociacija).

18.00 Uždarymas
19.00 Vivace Vilnius festivalio koncetas Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje  (įėjimas laisvas).

 

Mokslinės praktinės konferencijos  „Muzika ir sveikata“ organizatoriai:

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinika

Lietuvos muzikos terapijos asociacija

 

Mokslinis – organizacinis komitetas

Pirmininkė – Doc. dr. Vilmantė Aleksienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos muzikos terapijos asociacija

Dr. Lisa Wong, Harvardo medicinos mokykla, Bostonas, JAV

Prof. dr. Sigita Lesinskienė, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Psichiatrijos klinika

Doc. dr. Alvydas Navickas, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Psichiatrijos klinika

Direktorė Eglė Jarkova, Tarptautinis vasaros muzikos festivalis ir meistriškumo kursai “Vivace Vilnius”, Bostonas, JAV

Specialistė Ingrida Beliauskienė, Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Psichiatrijos klinika

Vita Andziulė, Lietuvos muzikos terapijos asociacija

 

TRUMPAI APIE UŽSIENIO PRANEŠĖJUS SKAITYTI ČIA

 

Informacija konferencijos dalyviams:

Konferencijos dalyvių registracija nuo š.m. liepos 1 iki liepos 30

registracija@muzikosterapija.lt

Bus išduodami Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pažymėjimai

Konferencijos I dalies pranešimai anglų kalba, II dalies praneimai lietuvių kalba

 

 Konferencijos dalyvius kviečiame į “VIVACE VILNIUS” festivalio koncertus! 

“Vivace Vilnius” tarptautinis vasaros muzikos festivalis  pirmą kartą buvo organizuotas 2012 m. Šiais metais vyks  jau 7-asis „Vivace Vilnius“. Fesivalio idėja – istoriniame Vilniaus mieste vasaros sezoną pagyvinti visiems laisvai prieinamais pasaulinio lygio muzikų pasirodymais ir suteikti galimybę gabiems jauniesiems muzikantams dalyvauti muzikos atlikimo meistriškumo klasėse.

Liepos 31 d. 19 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, Arsenalo g. 3A vyks Vivace Vilnius Festivalio koncertas, skirtas projektui “MUZIKA VISIEMS”  (įėjimas laisvas).

Vivace 2018 programa

Daugiau informacijos apie “Vivace Vilnius” tarptautinio vasaros muzikos festivalio koncertus

 

Konferencijos rėmėjai

Vivace Vilnius festivalis, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga,

Šv. Kazimiero ordinas, UAB Percussion Play Baltics,

VšĮ Muzikiniai projektai, Flair Digital OÜ.