LmtaLogotipasKompiuterinis2013Lietuvos muzikos ir teatro akademija, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos terapijos asociacija, parengė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą “Muzika ir sveikata“ – Įvadas į muzikos terapijos studijas. Programos tikslas –  parengti specialistus, turinčius kompetenciją kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir savo profesijos ribose taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimo, ugdymo(si), socializacijos programose / projektuose.

Skubėkite registruotis iki kovo 16! Visa informacija apie studijų programą čia.