KVIEČIAME Į  JUNGTINĖS ANTROSIOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ PAKOPOS

PROGRAMOS  „MUZIKOS TERAPIJA“ ATVIRŲ DURŲ DIENĄ

Atvirų durų diena vyks vasario 24 d. 17 val., LMTA II (Kongresų r.), Tilto g. 16, 227 aud.

Programos tikslas – Parengti medicinos ir sveikatos magistrą, profesionaliai taikantį muzikos terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje: gebantį įgyvendinti muzikos terapijos programas įvairioms klientų grupėms sveikatos priežiūros, socialinėse ir specialiojo ugdymo įstaigose, skirtingose sociokultūrinėse aplinkose; gebantį savarankiškai spręsti profesines problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus; gebantį vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą – plėtoti naujas idėjas ir dalyvauti tarpdisciplininiuose tyrimuose, tobulinti muzikos terapijos metodus ir kurti naujus.

Numatomi studijų rezultatai – Asmuo, baigęs Muzikos terapijos programą, turi pagrindinių muzikinės raiškos, muzikos stilistikos ir žanrų, muzikavimo formų ir būdų bei pažangių technologijų pritaikymo muzikos terapijos praktikoje įgūdžius, gebėjimą bendradarbiauti tarpdisciplininėje komandoje ir bendradarbiauti su klientu konsultuojant bei muzikos terapijos procese, gebėjimą planuoti, organizuoti ir įgyvendinti muzikos terapijos programas / projektus, gebėjimą nustatyti muzikos terapijos poreikį ir vertinti sveikatos būklės pokyčius muzikos terapijos procese, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus muzikos terapijos srityje, laikantis etinių ir teisinių principų.

Priėmime į jungtinę antrosios pakopos Muzikos terapija studijų programą gali dalyvauti asmenys, baigę muzikos arba pedagogikos (meno pedagogikos šakos), arba slaugos, arba reabilitacijos (kineziterapijos ir ergoterapijos šakų), arba psichologijos, arba socialinio darbo krypčių pirmosios pakopos studijas, arba medicinos studijų krypties vientisąsias studijas.

* Asmenys, baigę muzikos krypties arba pedagogikos krypties meno pedagogikos šakos pirmosios pakopos studijas, privalo būti išklausę modulį „Sveikatos priežiūros pagrindai“ (Žmogaus kūnas ir sveikata – 3 kreditai, Žmogaus sveikatos sutrikimai – 3 kreditai, Žmogaus raida – 3 kreditai, Žmogaus raidos sutrikimai – 3 kreditai).

* Asmenys, baigę slaugos, arba reabilitacijos (kineziterapijos ir ergoterapijos šakų), arba psichologijos, arba socialinio darbo krypčių pirmosios pakopos studijas, privalo būti išklausę modulį „Muzikos improvizacijos ir kūrybos pagrindai“ (Muzikos improvizacija – 3 kreditai, Muzikos kompozicija ir aranžuotė – 3 kreditai).

 

Modulius galima išklausyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje „Muzika ir sveikata“, kurią vykdo Lietuvos muzikos ir teatro akademija (daugiau informacijos apie šią programą)

Daugiau informacijos apie studijas – justina.balciunaite@lmta.lt

Daugiau informacijos apie modulius – gintare.palkeviciene@lmta.lt