Šių metų balandžio 18 d. 14–17 val. Vilniaus darželyje-mokykloje „Dainorėliai“ (Ankštoji g. 11, Vilnius) įvyko visuotinis Lmta narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Lietuvos muzikos terapijos asociacijos veiklos ataskaita;
  2. Asociacijos finansinė ataskaita už 2009 m.;
  3. Atstovo Europos muzikos terapijos kongregacijoje rinkimas;
  4. Revizijos komisijos nario rinkimas;
  5. Asociacijos logotipas;
  6. Kiti nenumatyti klausimai.